Daljinski rad: koje su trenutne preporuke?

Daljinski rad trebao bi biti pravilo za sve aktivnosti koje to dopuštaju. Mora biti 100% za zaposlene koji mogu izvršavati sve svoje zadatke na daljinu. Međutim, od 6. januara 2021. godine zaposlenik može zatražiti da se vrati licem u lice maksimalno jedan dan u sedmici, uz vaš pristanak (pogledajte naš članak „Nacionalni protokol: olaksavanje preporuke o radu na daljinu na 100%“).

Iako su zdravstvene mjere nedavno pojačane, posebno u vezi sa socijalnim udaljavanjem i maskama, a premijer je 29. siječnja najavio učinkovitu upotrebu pojačanog rada na daljinu, u zdravstvenom protokolu o tome nije učinjena nikakva promjena od 6. siječnja.

U uputstvu koje je upravo izdalo inspekcijama rada, Generalna direkcija za rad vrlo jasno potvrđuje dajer su zadaci izvodljivi na daljinu, moraju se raditi na daljinu. Daljinski rad može biti u potpunosti ako priroda zadataka to dopušta ili djelomičan ako se samo određeni zadaci mogu izvoditi na daljinu.

Uvjetovana je mogućnost osobnog povratka jedan dan u sedmici kako bi se spriječio rizik izolacije ...