U skladu je sa:

nacionalna strategija oblaka objavili su sredinom maja 2021. Ministarstvo ekonomije, finansija i oporavka, Ministarstvo transformacije i javne službe i Državni sekretarijat za digitalnu tranziciju i elektronske komunikacije; razvoj evropske šeme sertifikacije koji se odnose na pružatelje usluga u oblaku, a posebno na "visoki" nivo sertifikacije za koji se Francuska zalaže za ekvivalentnost sa SecNumCloud.

Glavni doprinosi su:

pojašnjenje kriterijuma za imunitet od zakona van Zajednice, mimo postojećih zahtjeva za lokalizaciju, kroz tehničke zahtjeve namijenjene ograničavanju pristupa tehničkoj infrastrukturi usluge od strane trećih strana i nekontroliranih transfera i specifičnih zakonskih zahtjeva koji se odnose na pružaoca usluge i njegove veze sa trećim stranama. Ovi pravni kriterijumi su izrađeni u bliskoj saradnji sa Generalnom direkcijom za preduzeća (DGE); implementacija testova upada tokom čitavog životnog ciklusa kvalifikacije SecNumCloud.

Ova revizija takođe uzima u obzir aktivnosti tipa CaaS (Kontejner kao usluga) kao i povratne informacije od prvih evaluacija.

zapažanja,

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Daljinski rad: kakve kazne za kompanije?