Kako dobro napisati svoj CV na engleskom? Početkom školske godine i početkom nove godine, mnogi studenti već traže praksu u inozemstvu ili neobične poslove kako bi zaradili novac u praznoj ili Erasmus godini.

Evo najmanje četrnaest savjeta koji će vam pomoći da napišete najbolji mogući životopis na engleskom jeziku.. Prvo ćemo usporediti 6 glavnih razlika koje mogu biti između francuskog i engleskog životopisa i zaključiti sa 8 općih savjeta koji se odnose na oba modela.

Kako napisati dobar CV na engleskom? Šest glavnih razlika između francuskog životopisa i engleskog životopisa 6. Osobni "rezime"

To je glavna razlika između životopisa na francuskom i životopisa na engleskom. : sažetak vašeg profila kandidata, u uvodnom odlomku, na vrhu vaše biografije.

Ovo je najvažniji odjeljak vaše biografije na engleskom jeziku jer je to prva (a ponekad i jedina) stvar koju će regrut pročitati. Morate se istaknuti, pokazati motivaciju, projicirati se u posao i tim i istaknuti svoj potencijal ...