Gripa, bronhitis, loš pad ... bolest, čak i blaga, nesreća, epidemija obično od vas zahtijevaju prekinuti svoj posao. Da bi vam dao vremena za ozdravljenje, liječnik će vam propisati a zaustavljanje rada, što rezultira gubitak plate tokom perioda odsustva... i plaćanje, pod uvjetima, od zamjenski prihod.

Koji uslovi moraju biti ispunjeni da biste imali koristi od dnevnica?

Biti nadoknađena, ako je vaše bolovanje manje od 6 meseci, neophodno je :

da sam radio barem za 150 sati tokom 3 mesec prethodizaustavljanje rada ; ili su doprinijeli 10 302,25 € (1 puta iznos minimalne plate po satu) tokom šest mjeseci prije prestanka rada.

Morate i vi obavijestite svog poslodavca odmah mu pošaljite treći dio bolovanja, a prva dva dijela pošaljite na svoje fond zdravstvenog osiguranja u roku od 48 sati. Vaša plata je djelomično zagarantovano po zakonu ili u cjelini ako to predviđa kolektivni ugovor ili penzijski plan vaše kompanije.

Izračun iznosa

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Provedite digitalnu forenzičku istragu incidenta