objavljeno 30.10.20, ažurirano 12.02.21

Uveden od 15. januara 2021. godine, Collective Transitions omogućava predviđanje ekonomskih promjena kompanije podržavajući dobrovoljne zaposlenike u spokojnoj, pripremljenoj i pretpostavljenoj prekvalifikaciji.

1 / Identificirajte oslabljena radna mjesta u kompaniji

Da bi zaposlenici kompanije imali koristi od podrške kolektivne tranzicijske staze, kompanija mora pregovarati o sporazumu tipa GEPP (upravljanje poslovima i profesionalnim putovima). Potonji moraju identifikovati poslove koji se smatraju oslabljenima u kompaniji. Jedan cilj: uključiti se u socijalni dijalog unutar kompanije o ugroženim poslovima.

 

Da napomenem : da bi pregovarali o ovom sporazumu i uspostavili listu oslabljenih radnih mjesta, kompanije mogu dobiti podršku operatora vještina (OPCO) ili mobilizirati usluge poput HR savjetodavnih usluga.

Jednom zaključen, sporazum se putem Interneta šalje Regionalnoj direkciji za preduzeća, konkurenciju, potrošnju, rad i zapošljavanje (Direccte) radi registracije kao dijela daljinskog postupka. Račun će biti poslan kompaniji.

2 / Kreirajte datoteku zahtjeva za podršku

Tvrtka čini, uz pomoć svog operatera vještina, tamo gdje je to primjenjivo,