Print friendly, PDF i e-pošta

Kolektivni ugovori: zagarantovana godišnja naknada i dva koeficijenta

Zaposleni, medicinska sestra u privatnoj klinici, zaplijenila je prud'hommes zahtjeva za isplatu zaostalih isplata po garantovanoj godišnjoj naknadi predviđenoj važećim kolektivnim ugovorom. Ovo je bio kolektivni ugovor za privatnu hospitalizaciju od 18. aprila 2002. godine koji predviđa:

s jedne strane, konvencionalna minimalna plata koja se odnosi na svako radno mjesto je fiksirana mrežama koje se pojavljuju pod naslovom „Klasifikacija“; izračunava se na osnovu vrednosti boda primenjenog na koeficijente klasifikacionih mreža (čl. 73); s druge strane, utvrđuje se garantovana godišnja naknada koja za svaki koeficijent zaposlenosti odgovara konvencionalnoj godišnjoj plati koja ne može biti manja od godišnje akumulacije bruto konvencionalnih mjesečnih primanja i uvećana za postotak čija se stopa (.... ) može revidirati godišnje (čl. 74).

U ovom slučaju, zaposlenoj je klinika dodijelila koeficijent uvećan u odnosu na onaj koji je podvrgnut kolektivnom ugovoru. Smatrala je da je poslodavac, da bi izračunao svoju zagarantovanu godišnju naknadu, trebao da se bazira na ovom koeficijentu koji joj je pripisala klinika i…

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Međunarodne tenzije: jačanje sajber budnosti