Print friendly, PDF i e-pošta

Kompanije sa 50 do 250 zaposlenih imaju samo nekoliko dana da izračunaju svoje indeks rodne ravnopravnosti. Ovaj alat, stvoren u okviru zakona od 5. septembra 2018. godine o slobodi izbora nečije profesionalne budućnosti, omogućava poslodavcima da mjere gdje se nalaze u ovom području.

U obliku rezultata od 100, indeks se sastoji od četiri kriterija - pet za kompanije sa više od 250 zaposlenih - koji procjenjuju nejednakosti između žena i muškaraca: razlika u platama (40 bodova), razlika u distribuciji godišnja povećanja (20 bodova), broj zaposlenih povećao se po povratku s porodiljskog odsustva (15 bodova), mjesto žena među 10 najplaćenijih (10 bodova) i, kod kompanija sa više od 250 zaposlenih, razlika u raspodjela promocija (15 bodova).

Les MSP sa najmanje 50 zaposlenih imaju rok do 1. marta da ga objave na svojoj web stranici i dostave svom socijalnom i ekonomskom odboru (CES), kao i inspekciji rada (Direccte ili Dieccte). Ova obaveza se odnosi na kompanije sa najmanje 1

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Svijet se mijenja, mijenjate se i vi i mi!