Print friendly, PDF i e-pošta

Ugovori o koncesiji, koji su u Francuskoj bili preferirano sredstvo za razvoj velikih infrastruktura, još uvijek su ugovori po izboru države ili lokalnih vlasti za modernizaciju ili izgradnju novih javnih objekata. Pravni režim koji se primenjuje na ove ugovore je značajno evoluirao, posebno pod uticajem Zajednice, kako bi prešao sa intuitu personae ugovora na kategoriju ugovora o javnim nabavkama.

Ovaj MOOC pod nazivom „Koncesije“ ima za cilj da na didaktički način predstavi glavna pravila koja se primjenjuju na ove ugovore.

Ovaj kurs uzima u obzir reformu iz decembra 2018. kojom se u francusko pravo uvodi “Kodeks javnog reda”. .

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Usput, šta zapravo znači „biti dvojezičan“?