Došlo je do obustave rada kako bi se brinula o svojoj djeci lišenoj škole, zaposleni sada imaju mogućnost da imaju koristi od obustave rada (bolovanja) ako žive sa ugroženom osobom. Logičan odgovor na zatvaranje: do sada su oni koji nisu mogli da rade značajno rizikovali izlažući se kao prenosioci virusa za ranjive ljude sa kojima žive.

Nema potrebe, sada, pregovarati sa svojim poslodavcem, siva zona oko obustave rada „osnovnih“ zaposlenih koji žive sa ugroženim ljudima je sada raspršena.

Obustava rada se postiže podnošenjem zahtjeva Vašem ljekaru. Ako ga nije moguće konsultovati, posebno zato što ne praktikuje telekonsultacije, na primer, možete ga dobiti od bilo kog lekara u gradu. S druge strane, u zdravstvenom osiguranju nisu precizirali da li će biti uvedeno pojednostavljeno bolovanje, poput onog namijenjenog samim ugroženim osobama.

Koliko dugo važi obustava rada?

Obustava rada namijenjena zaposlenima koji žive sa ugroženim osobama je na period od 15