Nova državna služba: regionalne direkcije za privredu zapošljavanja, rada i solidarnosti (DREETS)

1. aprila 2021. godine biće stvorena nova decentralizovana državna služba. To su regionalne direkcije za privredu zapošljavanja, rada i solidarnosti (DREETS).

DREETS grupira misije koje trenutno provode:
regionalne direkcije za poslovanje, konkurenciju, potrošnju, rad i zapošljavanje (DIRECCTE);
decentralizovane službe odgovorne za socijalnu koheziju.

Organizirani su u stupove. Konkretno, oni uključuju odjel za “politiku rada” koji je odgovoran za politiku rada i radnje inspekcije radnog zakonodavstva.

DREETS su pod nadzorom regionalnog župana. Međutim, za zadatke koji se odnose na inspekciju rada oni su stavljeni u nadležnost Generalne direkcije za rad.

DREETS mobilizira sve resurse dodijeljene sistemu inspekcije rada u skladu sa odredbama konvencija Međunarodne organizacije rada, kako na regionalnom tako i na nivou odjeljenja.

Prema tome, što se tiče radnog prava, DREETS su odgovorni za:

radnje inspekcije politike rada i radnog zakonodavstva; politika…

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Studiranje prava: Uvod