Print friendly, PDF i e-pošta

nadmašiti je moćan alat, sasvim sposoban za stvaranje Dashboards veoma kompletan, vizuelno profesionalci, omogućava dinamičko ažuriranje podataka i sa vrlo naprednim elementima interakcije (grafika, segmentacija, upravljanje više stranica).

Na meniju ovog kursa naučit ćete sve što vam je potrebno za kreiranje ove vrste Dashboarda:

– Kako pripremiti podatke za kreiranje kontrolne table?

– Integrirajte grafičku povelju u Excel

- Koristiti PivotTables i PivotCharts za prikaz vaših podataka

– Dinamički prikažite period poređenja na vašim KPI-ovima

– Dodajte filtere i segmenti vašim vizualizacijama

– Kreirajte menije u okviru vaše kontrolne table

Da bismo sve ovo naučili, oslonićemo se na komercijalne podatke iz prodavnica Google. Ovo će nam omogućiti da napravimo kontrolnu tablu performansi na osnovu stvarnih podataka.

Na kraju kursa obezbeđen je deo „vežbe“ kako biste mogli da proverite svoje znanje.

Nadam se da ću se vidjeti mnoge od vas na ovom kursu! ?

READ  Besplatni vodič: Koristite alat za provjeru formule u programu Excel