Globalizirani informacijski pejzaž se mijenja, alati za obradu informacija se specijaliziraju i organiziraju masu informacija na diferenciran način. Informaciono okruženje sastoji se od novih oblika posredovanja, procesa globalizacije, personalizacije i dijeljenja informacija koji se razvija u skladu sa domenima informacija.

Zajedničko razmišljanje o trenutnom informacionom okruženju u agrobionaukama stoga omogućava poboljšanje znanja konteksti za proizvodnju, uređivanje i širenje informacija. Jer snalaženje u informacionom okruženju znači znati kako odabrati najprikladnije informacione sisteme, alate za praćenje i istraživanje u skladu sa vrstom ciljane informacije.

Trenutni izazovi su dešifrovanje informacija, njihova obrada, organizacija, što omogućava validaciju kvalitetnih informacija neophodnih za njen rad. Ovladavanje alatima koji ih čine dostupnim u fazama praćenja, istraživanja, prikupljanja i selekcije onda olakšava prisvajanje i širenje odabranih informacija.

 

Ovaj MOOC ima za cilj podržavati vas u razumijevanju informacionog okruženja agrobionauka da postanete efikasniji u svojim studijama, pripremama za kurs i profesionalnoj praksi.