Kako bi bolje razumjeli tržište rada na sajberu, ANSSI pokreće Opservatoriju profesija cyber sigurnosti. U okviru ovog okvira iu partnerstvu sa Afpa-om, agencija objavljuje anketu o „Profilima kibernetičke sigurnosti“ kako bi bolje razumjela probleme sa kojima se suočavaju profesionalci i regruteri. Istraživanje otkriva kvantificirane trendove u pogledu standardnih profila, obuke, iskustva, zapošljavanja, naknade i ispunjenosti na poslu.