Svi se bave ekonomijom: troše, čak i proizvode, prikupljaju prihode (plate, naknade, dividende, itd.), troše ih, eventualno ulažu dio toga – mješavina gotovo automatskih svakodnevnih radnji i ne nužno lakih odluka. Svi pričaju o ekonomiji: na radiju, na internetu, na televizijskim vijestima, u komercijalnom kafiću (stvarnom ili virtuelnom), sa porodicom, na lokalnom kiosku - komentari, analize... nije uvijek lako uradi deo stvari.

Ne odlučuju se svi, s druge strane, na studije ekonomije. A ti razmisli o tome. Ali znate li šta možete očekivati? Imate li predstavu o predmetima koje ćete morati učiti? Različiti kursevi koji će vam biti ponuđeni? Karijere koje će postati moguće na kraju vašeg univerzitetskog kursa ekonomije? Kako bi informirao vašu odluku, ovaj MOOC pokušava odgovoriti na ova pitanja.