Ponudom vođen marketing bavi se prodajom roba i usluga sa strane ponude i potražnje. Istraživanje tržišta više nije dovoljno da se utvrdi da li je proizvod ili usluga profitabilna. Imate ideju ili iskustvo u marketingu proizvoda ili usluge, ali ne znate da li to možete učiniti? Opišite prednosti i prednosti koje razlikuju vaš proizvod ili uslugu od konkurencije, kao i inovativne aspekte vaše ponude. Na ovom kursu ćete naučiti nove marketinške koncepte vezane za proces prodaje. Naučit ćete kako kreirati uvjerljive prodajne poruke i moćne marketinške poruke. Na kraju obuke moći ćete primijeniti stečeno znanje i iskoristiti prednosti direktnog marketinga. Istraživanje tržišta se obično radi prije nego što date ponudu, ali mi ćemo vam pokazati odličan način prodaje ponuda koji će promijeniti sve. Kako možete sagledati tržište iz drugačije perspektive? Ili iznutra prema van? Šta bi se dogodilo kada biste započeli s prijedlogom, a zatim ga povezali s tržištem?

Nastavite učiti na Udemy→→→