Do kraja ovog kursa moći ćete:

  • Opišite šta je medicinska simulacija
  • Shvatite uticaj ljudskih faktora na pojavu grešaka
  • Analizirajte pojavu incidenta i njegove različite aspekte
  • Upoznajte različite modalitete simulacije
  • Shvatite tok kompletne sesije simulacije i ulogu različitih faza
  • Upoznajte različite faze debrifinga i njihove uloge
  • Shvatite vrijednost debrifinga uz dobru procjenu
  • Znajte korake za kreiranje kursa obuke
  • Poznajte korake u kreiranju scenarija simulacije

Opis

Ovaj kurs ima za cilj razumijevanje simulacije u kontekstu zdravstvene zaštite. Otkrit ćete njegovo porijeklo, dobre prakse, razne alate za optimalnu primjenu, kao i prednosti koje nudi kao obrazovno sredstvo. Također ćete razumjeti ulogu koju medicinska simulacija može igrati u upravljanju kvalitetom i sigurnošću njege.

Kroz video zapise s objašnjenjima, intervjue i vježbe otkrit ćete teorijske pojmove povezane sa simulacijom, ali i primjere primjene.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Imam li pravo odgoditi profesionalne razgovore za 2021. godinu, a da ne budem kažnjen?