Print friendly, PDF i e-pošta

Mehanika omogućava poznavanje dinamičke evolucije tijela prema primijenjenim silama, ali također omogućava da se osigura da će polje biti dovoljno otporno i da će se poštovati prvobitno predviđeni životni vijek. Ovi proračuni dimenzioniranja prolaze kroz poznavanje deformacija i raspodjele sila unutar proučavanog područja. Ovo dovodi do pojma ograničenja koje je vrlo korisno za validaciju dobrih performansi sistema. Nakon praćenja ovog kursa, moći ćete razumjeti i primijeniti formule koje se koriste u kodovima za proračun konstrukcije. Moći ćete dimenzionirati jednostavne elemente koji rade u elastičnoj domeni.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Zašto učiti kineski?