Ce besplatni tutorial evocira različite mogućnosti povećanja (povećajte radne dane, godine, povećajte format, niz sa preciznim intervalom ...) u nadmašiti. Ovaj kurs je preuzet iz kursa obuke „Osnove Excela: savladavanje osnova – 1/2 deo”.

Ostajem na raspolaganju u salonu za podršku da odgovorim na sva pitanja o kojima imate prirast sa nadmašiti.
Dobar vodič!