Nacionalni protokol: novo socijalno distanciranje

Dekret objavljen 28. januara 2021 Službene novine, pregledao je socijalnu distancu koja se mora poštovati kada ljudi ne nose masku.
Ova fizička udaljenost je sada fiksna na 2 metra na svim mjestima i u svim okolnostima. Zbog toga je nacionalni protokol izmijenjen.

Dakle, u kompaniji zaposlenici moraju poštovati udaljenost od najmanje 2 metra od drugih ljudi (ostalih zaposlenih, kupaca, korisnika itd.), Kada ne nose masku. Ako se ova društvena udaljenost od 2 metra ne može poštovati, nošenje maske je obavezno. Ali budite oprezni, čak i s maskom, mora se poštovati fizička udaljenost. Najmanji je metar.

Morate obavijestiti zaposlenike o ovim novim pravilima distanciranja.

U svlačionicama osiguravate da se poštuje i fizičko distanciranje, barem jedan metar povezan s nošenjem maske. Ako moraju ukloniti masku, protokol daje primjer tuširanja, zaposlenici moraju poštovati udaljenost od 2 metra između njih.

Nacionalni protokol: maska ​​"šira javnost s filtracijom većom od 90%"

Nošenje maske je uvijek obavezno