Daljinski rad: opuštanje pravila 100%

Nova verzija nacionalnog protokola za osiguranje zdravlja i sigurnosti zaposlenih u slučaju epidemije Covid-19 održava preporuku rada na daljinu na 100%.

Zapravo, rad na daljinu ostaje način organizacije koji omogućava ograničavanje socijalnih interakcija na radnom mjestu i u putu između kuće i posla. Njegova primjena za aktivnosti koje joj omogućavaju sudjeluje u prevenciji rizika od kontaminacije virusa.

Čak i ako rad na daljinu ostaje pravilo, zaposlenici koji trenutno rade na 100% radu na daljinu mogu imati koristi od povratnih informacija licem u lice. Protokol predviđa da ako zaposleni izrazi potrebu, moguće je da radi na svom radnom mjestu jedan dan u sedmici uz vaš dogovor.

Protokol precizira da će za ovaj novi aranžman biti potrebno uzeti u obzir specifičnosti povezane sa radnim organizacijama, posebno za timski rad i napore da se što više ograniče socijalne interakcije na radnom mjestu.

Imajte na umu da čak i ako zdravstveni protokol nije obavezujući, morate ga uzeti u obzir kao dio svojih zdravstvenih i sigurnosnih obaveza. Odlukom od 16. decembra 2020. Državno vijeće potvrđuje svoj stav o zdravstvenom protokolu. Reč je o skupu preporuka za materijalno sprovođenje bezbednosne obaveze poslodavca koje postoje po Zakonu o radu. Njegova jedina svrha je da vas podrži u vašim obavezama da osigurate sigurnost i zdravlje zaposlenih s obzirom na naučna saznanja o načinima prenošenja SARS-CoV-2...