Implementacija jakih politika lozinki

Sigurnost Gmail naloga vaše kompanije je ključna za zaštitu osjetljivih informacija i osiguravanje kontinuiteta poslovanja. Jedna od najboljih praksi za osiguranje Gmail naloga je da imate jake politike lozinki.

Da biste ojačali sigurnost Gmail naloga, neophodno je uspostaviti minimalne zahtjeve za dužinu i složenost lozinki. Općenito se preporučuje korištenje lozinki od najmanje 12 znakova, uključujući velika i mala slova, brojeve i posebne znakove. Ova kombinacija napadačima otežava pogađanje ili probijanje lozinki.

Lozinke se moraju redovno obnavljati kako bi se smanjio rizik od krađe ili slučajnog otkrivanja. Preporučljivo je uspostaviti politiku obnavljanja lozinki svakih 60 do 90 dana. Ovo osigurava da lozinke ostanu sigurne i ažurne, a istovremeno ograničavaju rizike povezane s kompromitovanim lozinkama.

Menadžeri lozinki su alati za sigurno pohranjivanje i upravljanje lozinkama. Oni mogu generirati složene i jedinstvene lozinke za svaki račun i pohraniti ih šifrirane. Ohrabrite svoje zaposlenike da koriste upravitelje lozinki kako bi izbjegli korištenje slabih ili ponovno korištenih lozinki, koje bi mogle ugroziti sigurnost Gmail naloga vaše kompanije.

 

Omogućavanje dvofaktorske autentifikacije (2FA)

 

Dvofaktorska autentifikacija (2FA) je još jedan efikasan način za povećanje sigurnosti Gmail naloga vaše kompanije. Ova metoda dodaje dodatni sloj sigurnosti zahtijevajući dodatni dokaz identiteta prilikom prijavljivanja na račun.

Dvofaktorska autentifikacija je proces koji zahtijeva dva odvojena oblika provjere identiteta korisnika. Pored lozinke, 2FA traži od korisnika da pruži dodatni dokaz identiteta, obično u obliku privremenog koda koji se šalje na pouzdani uređaj (kao što je mobilni telefon) ili generira aplikacija.

2FA nudi nekoliko prednosti za sigurnost Gmail naloga vaše kompanije:

  1. To uvelike smanjuje rizik od neovlaštenog pristupa, čak i ako je lozinka ugrožena.
  2. Štiti račune od pokušaja krađe identiteta i brutalnih napada.
  3. Pomaže da se brzo identifikuju sumnjivi pokušaji prijave i poduzmu odgovarajuće mjere.

Da biste omogućili 2FA za Gmail račune vaše kompanije, slijedite ove korake:

  1. Prijavite se na Google Workspace administratorsku konzolu.
  2. Idite na odjeljak “Sigurnost” i kliknite na “Autentifikacija u dva koraka”.
  3. Omogućite opciju “Dozvoli autentifikaciju u dva koraka” i konfigurirajte postavke prema vašim željama.

Također se preporučuje da obučite svoje zaposlenike o korištenju 2FA i ohrabrite ih da omoguće ovu funkciju za svoj poslovni Gmail račun.

Omogućavanjem dvofaktorske autentifikacije za Gmail račune vaše kompanije dodajete dodatni sloj sigurnosti i značajno smanjujete rizik od neovlaštenog pristupa osjetljivim informacijama.

Obuka zaposlenih i svest o onlajn pretnjama

Sigurnost Gmail naloga vaše kompanije u velikoj meri zavisi od budnosti vaših zaposlenih. Obuka i edukacija o online prijetnjama i najboljim sigurnosnim praksama ključna je za minimiziranje rizika od sigurnosnih incidenata.

Phishing je uobičajena tehnika napada koja ima za cilj da navede korisnike da otkriju svoje vjerodajnice za prijavu ili druge osjetljive informacije. Phishing e-mailovi mogu biti vrlo uvjerljivi i imitiraju službene e-poruke sa Gmaila ili drugih servisa. Ključno je dapodučite svoje zaposlene kako prepoznati znakove lažne e-pošte i što učiniti ako sumnjate na pokušaj krađe identiteta.

Zlonamjerne poruke e-pošte mogu sadržavati veze ili priloge zaražene zlonamjernim softverom. Zaposleni bi trebali biti obučeni da provjeravaju linkove prije nego što kliknu na njih i preuzimaju priloge samo kada su sigurni odakle su došli. Također se preporučuje da koristite zaštitni softver, kao što su antivirusni i spam filteri, kako biste zaštitili Gmail račune vaše kompanije od ovih prijetnji.

Stalna obuka i svijest o najboljim sigurnosnim praksama su od suštinskog značaja za održavanje visokog nivoa zaštite Gmail naloga vaše kompanije. Organizirajte redovne obuke i radionice za svoje zaposlenike kako biste ih informirali o najnovijim prijetnjama i najboljim sigurnosnim praksama. Također ih ohrabrite da prijave sumnjive aktivnosti i podijele svoje sigurnosne brige s timom.