Novo svjedočenje IFOCOP učenika i novi horizont za istraživanje! Upoznajmo Maïté, savjetnicu za prevenciju koja je postala neovisni savjetnik za kvalitetu prevencije na kraju četiri mjeseca uronjenja u kompaniju planiranu u sklopu njene prekvalifikacije.

Pitanje samopouzdanja, prilika, hrabrosti ili sve tri istovremeno ... Bez obzira na razlog, Maïté Hardy je već postigla ono najosjetljivije: pokrenula profesionalnu prekvalifikaciju u skladu sa svojim težnjama. Upravo u pariškoj regiji, tačnije u Yvelinesu (78), ovog savjetnika za prevenciju nalazimo kao zaposlenika u okviru zdravstvene službe na radu. Vraćena kao medicinska asistentica prije 10 godina, s zaslugom DUT-a u "Socijalnoj karijeri", popela se na nekoliko nivoa i postepeno otkrila određene aspekte QHSE profesije. « Razgovaranjem sa QHSE inženjerima, radom na određenim datotekama s njima se rodila želja. " objašnjava ona, sigurna da je vidjela « logičan nastavak Od svoje aktivnosti. U potrazi za profesionalnom obnovom, kao i većim kvalitetom života na poslu, za nju se kreće u novu profesionalnu putanju. Kako je obuka neophodna uprkos svemu, dokumentovano je, zahtjeva