Opis

Iz primjera ćemo vidjeti 6 bitnih elemenata koje treba uključiti u svoje specifikacije. Zatim ćemo razgovarati o svemu što možete dodati kako bi bio efikasan i u skladu s vašim potrebama. Sa specifikacijama kvaliteta, ne samo da ćete se okružiti najboljim pružaocima usluga koji će vam pružiti podršku, već ćete se prije svega pozicionirati kao projektni menadžer, menadžer, donosilac odluka ili učinkovit lider.