La Veliki podaci, i analiza podataka općenito, zauzimaju sve važnije mjesto u strategijama mnogih organizacija. Praćenje učinka, analiza ponašanja, otkrivanje novih tržišnih prilika : aplikacije su višestruke, a zanimaju različite sektore. Od e-trgovine do finansija, uključujući transport i zdravstvo, kompanijama su potrebni talenti obučeni za prikupljanje, skladištenje, ali i obradu i modeliranje podataka.

Ovaj MOOC je namijenjen svako ko želi da otkrije osnove nauke o podacima, bez obzira na nivo. Usredsređeni na otkrivanje koncepata kroz video zapise, kvizove i debate, kursevi i aktivnosti pružaju uvod u izazove prikupljanja podataka, analize i upravljanja.