BDES 2021: započnite provjerom da li pružate dovoljno informacija o godinama koje dolaze

Vaša socijalno-ekonomska baza podataka (BDES) alat je koji živi i treba ga redovito ažurirati.

Na početku svake godine, posebno morate osigurati da u BDES uvrstite podatke o godinama koje dolaze. Zapravo, u nedostatku sporazuma o izmjeni frekvencije, BDES je 6-godišnja projekcija kompanije.

Stoga u 2021. godini morate uključiti informacije o dvije prethodne godine (2020. i 2019.) i tekućoj godini, kao i projekcije za 2022., 2023. i 2024. godinu. Međutim, u BDES-u niste dužni čuvati podatke koji se odnose na godine 2018.

BDES 2021: prilagoditi se zdravstvenom kontekstu

Uprkos ponovnom oporavku epidemije i generalizaciji rada na daljinu što je prije moguće, periodi informativnog savjetovanja CSE-a nisu promijenjeni kao tokom prvog zadržavanja.

Stoga je neophodno nastaviti organizirati razne obavezne konsultacije i ažurirati svoj BDES.

Takođe je neophodno osigurati da izabrani zvaničnici imaju dobar pristup BDES-u. Ako je BDES nematerijalizovan i dostupan ...

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Upravljajte integriranom mrežnom marketinškom komunikacijom