Le telekomunikacija postavljeno je na 100% za zaposlenike koji mogu izvršavati sve svoje zadatke na daljinu, uz mogući povratak licem u lice, najviše jedan dan u sedmici, uz vaš dogovor, kada zaposlenik izrazi potrebu.

Ali od kraja novembra 2020. upotreba rada na daljinu je erodirala. Ministar rada poziva kompanije da se mobiliziraju kako bismo pronašli ovaj nivo rada na daljinu.

Zapravo, rad na daljinu je način organizacije koji omogućava ograničavanje socijalnih interakcija na radnom mjestu i na putovanjima od kuće do posla. Njegova primjena za aktivnosti koje joj omogućavaju sudjeluje u prevenciji rizika od kontaminacije Covidien-19.

U njegovoj provedbi potrebno je uzeti u obzir specifičnosti vezane za radne organizacije, prilagoditi opremu, definirati daljinsko upravljanje. Nije uvijek lako, posebno za mala i srednja preduzeća.

Da bi odgovorilo na poteškoće s kojima se susreću ove kompanije, Ministarstvo rada stvorilo je ponudu „Cilj rada na daljinu“, da bi podržalo VSE i MSP u organizovanju nastavka njihovih aktivnosti i implementaciji rada na daljinu, te tako odgovorilo na zdravstvene preporuke.

"Cilj rada na daljinu