Zapažanje se dijeli već nekoliko godina: postoji okrutan nedostatak profesionalaca u svijetu digitalne sigurnosti, a ipak je sajber sigurnost sektor budućnosti!

Kao nacionalno tijelo za sigurnost informacionih sistema, ANSSI je, preko svog Centra za obuku o sigurnosti informacionih sistema (CFSSI), uspostavio sisteme za stimulisanje, podsticanje i prepoznavanje inicijativa za razvoj obuke o bezbednosti informacionih sistema.

Oznake ANSSI – i šire cjelokupna ponuda agencije za obuku – imaju za cilj da usmjere kompanije u njihovoj politici zapošljavanja, da podrže pružaoce obuke i ohrabre studente ili zaposlenike koji prolaze kroz prekvalifikaciju.

Tačnije, 2017. godine ANSSI je pokrenuo inicijativu SecNumdu, koji certificira visokoškolske kurseve specijalizirane za kibernetičku sigurnost kada ispunjavaju povelju i kriterijume definisane u saradnji sa akterima i profesionalcima u ovoj oblasti. Trenutno postoji 47 certificiranih kurseva inicijalne obuke, raspoređenih na cijeloj teritoriji. Etiketa SecNmedu-FC fokusira se, u međuvremenu, na kratkotrajno obrazovanje. Već je omogućilo označavanje 30 kurseva obuke.

Le

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Promocija sporta na radnom mjestu: izuzeće od socijalnih doprinosa kodifikovanih Zakonom o finansiranju socijalnog osiguranja do 2021. godine