Jeste li znali da 70% ljudi kojima je potrebna palijativna njega nema pristup njoj? Da li znate svoja zdravstvena prava? Da li ste ikada čuli za unapredjene direktive? Previše ljudi pati fizički i psihički kada bi mogli imati koristi od odgovarajuće medicinske i ljudske podrške.

Ovaj MOOC na inicijativu osnivača ASP i CREI Well-treatment and End of life trebao bi omogućiti svima: ljekarima, njegovateljima, njegovateljima, volonterima, široj javnosti, da postanu svjesni pitanja vezanih za palijativno zbrinjavanje, da razviju znanje i da poboljšati svoju praksu. Obrađuje mnoge aspekte palijativnog zbrinjavanja: aktere, mjesta intervencije, prakse, ekonomska, društvena i filozofska pitanja, zakonodavni okvir, itd.

MOOC se sastoji od 6 modula i pedesetak video zapisa u trajanju od 5 do 10 minuta proizvedenih sa stručnjacima za palijativno zbrinjavanje.