Kada proučavate nauku i zdravlje, morate asimilirati hiljade riječi. Ove riječi su napravljene od niza cigli, čiji je broj ograničen i koje je lako prepoznati. Cilj kursa je da vas upozna sa ovim ciglama, kao i sa njihovim načinom sklapanja, tako da, suočeni sa rečju koju nikada do sada niste videli, budete u mogućnosti da je rastavite i zaključite njeno značenje zahvaljujući znanju da stekli ste.

Stoga se ovaj besplatni online kurs fokusira na etimologiju naučnog i medicinskog rječnika. Namenjen je srednjoškolcima koji se pripremaju za PACES, paramedicinsku obuku, naučne studije, STAPS... Namenjen je i studentima ovih različitih smerova, kao i svima koje zanima etimologija.

Osim toga, ovaj MOOC nudi dodatnu pripremu, jer će vas riječi i morfeme (tj. „etimološki građevni blokovi“ riječi) uvesti u nove naučne discipline koje možda još ne poznajete: na primjer anatomiju, ćelijsku biologiju, biohemiju ili embriologiju.