Do kraja ovog kursa moći ćete:

  • shvatit ćete da ne postoji magični algoritam koji bi riješio probleme kao što su

od onih navedenih u nastavku;

  •  moći ćete ispitati specijaliste u oblasti koja se tretira da razvije model koji povezuje količine koje se procjenjuju

na posmatrane količine;

  • moći ćete razviti algoritam procjene koji će vam omogućiti da rekonstruišete količine koje će se procijeniti iz

posmatrane količine.

Opis

U svakodnevnom životu susrećemo se sa intervencijom slučaja:

  •  ne provodimo uvijek isto vrijeme između naše kuće i radnog mjesta;
  •  teški pušač će ili neće razviti rak;
  •  ribolov nije uvijek dobar.

Za takve pojave se kaže da su nasumične ili stohastičke. Njihovo kvantificiranje prirodno vodi korištenju teorije vjerovatnoće.

Na primjeru pušenja, zamislite da doktor ne vjeruje izjavama svog pacijenta o konzumiranju cigareta. Odlučuje da izmjeri nivo nikotina u krvi u laboratoriji za medicinske analize. Teorija vjerojatnosti nam nudi alate za kvantificiranje stohastičke veze između broja cigareta dnevno i stope...

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Uvod u histologiju: istraživanje tkiva ljudskog tijela