Ovaj MOOC je namijenjen studentima koji završavaju srednju školu (retoričar, terminal, itd.) i pripremaju se za ulazak u ciklus visokog obrazovanja, u srednjoj školi ili na fakultetu. Zahvaljujući ovom alatu, moći ćete popuniti sve praznine prije početka sljedećeg ciklusa studija. Konkretno, ako se spremate za prijemni ispit za studije medicine i stomatologije, ili bilo koji drugi prijemni ispit, moći ćete otkriti resurse potrebne koji će vam pomoći u izvođenju nastave iz mehanike. Ovaj MOOC može biti koristan i ako ste upisani u prvu godinu visokog obrazovanja i imate poteškoća u učenju predmeta fizike. Zahvaljujući našem iskustvu u nadgledanju studenata na fakultetu iu pripremnim aktivnostima, poznate su nam uobičajene poteškoće studenata. U skladu s tim smo izgradili ovaj MOOC, posebno suočavajući učenika sa njegovim reprezentacijama i unaprijed stvorenim idejama.