Print friendly, PDF i e-pošta

Ovaj kurs je namenjen osobama zainteresovanim za hirurgiju gojaznosti, bilo zato što se ovaj tretman planira za sebe ili za voljenu osobu, ili čak zato što bi, kao zdravstveni radnik, želeli da znaju više. Ovaj kurs pokriva indikacije, efikasnost, ograničenja i rizike, pripremu i tehnike ove operacije.

Pratit ćete priče Gaëlle, Julie i Paula u obliku skečeva; odgovarat ćete na kvizove i pratiti odgovore stručnjaka u vidu videa.

READ  Prema ekološkim performansama prehrambenih proizvoda