u ovom Besplatni vodič za Microsoft Excel u videu, mi idemo naučiti osnove Excela, naime stvaranje i formatiranje ulazne tablice.

Uz ovaj besplatni vodič o osnovama kreiranja Excel tablice

Ovaj je vodič namijenjen početnicima koji otkrivaju nadmašiti.

Nakon kratkog upoznavanja sa softverom naučit ćete opcije formatiranja najčešće korištene i najbrže metode za njihovu primjenu na ćelije koje želite.

Nakon toga shvatit ćete svoje prvo slikanje s posebno primjenom računovodstvenog formata, postavljanjem granica itd.

Konačno, kurs ćemo završiti integriranjem novog reda kao i novog stupca u našu tablicu, spajanjem ćelija, preimenovanjem kartice lista ...