Akustika je sveprisutna u našem svakodnevnom životu i dobija sve veću pažnju. Želite li otkriti osnove na inovativan i zabavan način i možda prihvatiti izazov?

Kreiran od strane Univerziteta Le Man, kao dio Le Mans Acoustique, MOOC „Osnove akustike: glas u svim njegovim stanjima“ zasnovan je na zvaničnom naučnom diplomskom programu i može se koristiti kao podrška nastavnicima. Osnovni pojmovi programa će biti raspoređeni u četiri poglavlja koja se bave pojmovima talasa, frekvencije, uzorkovanja itd.

Ovaj MOOC nije glasovni MOOC. Glas je izgovor za pristup akustici.

U ovom MOOC-u učite gledajući video zapise s instrukcijama, rješavajući vježbe, izvodeći eksperimente i također gledajući nedjeljni MOOC časopis. Kako bi MOOC bio zabavan i privlačan, kurs će se temeljiti na zajedničkoj niti koja će se sastojati od učenja kako fizički ili digitalno modificirati svoj glas.