Mnogi zadaci danas padaju na teret opština. Među ovim aktivnostima je i očuvanje građanskog statusa koji se pokorava posebnom pravnom režimu: režimu privatnog prava.

Zaista, gradonačelnik i njegovi zamjenici su matičari. U okviru ove misije, gradonačelnik djeluje u ime države, ali pod ovlaštenjem ne župana, već javnog tužioca.

Služba civilnog statusa, kroz registraciju rođenih, priznanja, smrti, PACS i sklapanje brakova, igra bitnu ulogu kako za svakog pojedinca, tako i za državu, javne uprave i sve organizacije koje moraju poznavati pravnu situaciju građana.

Svrha ove obuke je da vas upozna sa glavnim pravilima koja se odnose na građanski status 5 treninga koji će pokrivati ​​sljedeće teme:

  • matičari;
  • rođenje;
  • vjenčanje
  • smrt i izdavanje izvoda iz matične knjige;
  • međunarodni aspekti civilnog statusa

Svaka sesija uključuje video zapise za obuku, listove znanja, kviz i forum za diskusiju kako biste mogli komunicirati sa govornicima.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →