Besplatna obuka Linkedin Learning do 2025

Projekti često propadaju zbog nerazumijevanja očekivanja dionika. Poslovna analiza može pomoći u rješavanju ovog problema identifikacijom i pojašnjavanjem ovih zahtjeva u ranoj fazi projekta. Ali poslovna analiza nije samo utvrđivanje potreba. Takođe može pružiti rješenja i osigurati nesmetanu implementaciju inicijativa. Cilj ovog kursa je predstaviti osnove poslovne analize. Objašnjava principe posla poslovnog analitičara, kao i znanja i vještine potrebne za uspješno obavljanje ove uloge. Trener takođe objašnjava proces poslovne analize, koji se sastoji od procene potreba, identifikacije zainteresovanih strana, testiranja, validacije i konačne evaluacije. Svaki video objašnjava zašto je poslovna analiza efikasna i kako se može koristiti za optimizaciju performansi organizacije.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici→

READ  Razjasnite svoju viziju slobodnog preduzetnika