Do kraja ovog kursa moći ćete:

  • Zašto učiniti relacione baze podataka nisu uvijek prikladni za sisteme velikih podataka koji su raspoređeni u kontekstima velikih podataka.
  • Zašto python jezik je jezik koji se široko koristi u oblasti obrade velikih količina podataka. Ovaj kurs vas upoznaje sa programiranjem na ovom jeziku, posebno korišćenjem biblioteke numpy.
  • Kakve statističke analize zahtijevaju obradu i predviđanje velikih podataka.

Ova obuka vam pruža osnovni pojmovi u statistici kao što su:

  • slučajne varijable,
  • diferencijalni račun,
  • konveksne funkcije,
  • problemi optimizacije,
  • regresijski modeli.

Ove osnove se primenjuju na klasifikacioni algoritam na Perceptron.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  IPv6 cilj