Kolektivni ugovori: sudija koji izriče poništaj može odlučiti modulirati njegove učinke tokom vremena

Od Macronovih uredbi, tačnije Uredbe br. 2017-1385 od 22. septembra 2017. godine koja se odnosi na jačanje kolektivnog pregovaranja, kada sudija otkaže kolektivni ugovor, ima mogućnost da efekte ove ništavosti modulira tokom vremena. Svrha ovog sistema: osigurati kolektivne ugovore, ograničavajući negativne posljedice koje retroaktivno raskid može imati.

Po prvi put, Kasacioni sud je naveden da se bavi ovom temom, povodom spora oko kolektivnog ugovora za fonografsko izdavanje. Ovo, potpisano 30. juna 2008. godine, prošireno je na ceo sektor uredbom od 20. marta 2009. Nekoliko sindikata je zatražilo ukidanje pojedinih članova njegovog dodatka broj 3, koji se odnose na uslove zapošljavanja, naknade i socijalne garancije za plaćene izvođači.

Prve sudije su proglasile poništenje parničnih članaka. Međutim, odlučili su da efekte ovog otkazivanja odlože na 9 mjeseci, odnosno do 1. oktobra 2019. Za sudije je cilj bio da ostave razuman rok socijalnim partnerima da se dogovore o novom...

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Obuka za Excel 2019: osnove