Print friendly, PDF i e-pošta

ovo finansijska podrška rezultirat će podrškom tri Opco, Lokalna preduzeća, zdravlje et Uniformacija. Pucaće u njih aides vers les integracione strukture u implementaciji Afesta.
Ovaj uređaj dio je volje regije „preusmjeriti svoja sredstva ka inovativnim tečajevima obuke namijenjenim ESA-ima, posebno kroz primjenu Afesta".

Trojica Opco-a će dobiti 64 EUR za pružanje podrške SIAE-ima u implementaciji Afesta, metode obuke koja „čini se posebno relevantnim za ESIS i omogućava odgovor na različita pitanja“. Ova podrška za proces pruža:

un podrška stručnog konsultanta direktno u kompaniji radi dijagnoze mogućnosti i izvodljivosti. Ovaj savjetnik će naknadno pratiti „do realizacije prvog Afesta“, Specifično za kompaniju. Pomaže u prepoznavanju vještina koje Afest može steći, odabiru radnih situacija u učenju, gradi alate za ocjenjivanje i „garantira administrativni formalizam“; a kolektivni trening budućnost skrbnici Afest kompanije, u kontekstu treninga, njihove uloge, tehnika treninga ... ”To će im omogućiti da upotpune znanje o tehničkom nadzoru i poboljšaju svoj proces prenosa.

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Temelji upravljanja projektima: etička pitanja