Od 2016. godine, nekoliko univerziteta i grandes écoles ponudilo je MOOC za podršku srednjoškolcima u njihovom profesionalnom vođenju. Ovi MOOC-ovi su osmišljeni tako da obrazovni timovi mogu koristiti svoj sadržaj kao dio aktivnosti unutar škole.

Ovi MOOC-ovi su alati u službi nastavnih timova u okviru sati posvećenih usmjeravanju i omogućavaju studentima da preuzmu vlasništvo nad predmetima i kursevima.

Cilj ovog MOOC-a je da podrži srednjoškolske obrazovne timove u korištenju MOOC-a za pomoć pri usmjeravanju, kako bi se MOOC kombinirao sa aktivnostima u učionici i pružio odgovor prilagođen profilima i očekivanjima učenika. , radi personalizacije podrška za usmjeravanje.

Omogućava onima koji nisu upoznati sa MOOC-ovima, da daju neophodne osnove za otkrivanje MOOC-a na FUN-u, i da prate upotrebu MOOC-a kao alata za pomoć pri orijentaciji.