U periodu djelomične nezaposlenosti pretrpjeli ste gubitak zbog zdravstvene krize. Isplaćeno vam je samo do 70% plaće iako ste, na zahtjev poslodavca, stvarno radili u firmi ili na radu na daljinu i / ili ste bili primorani na slobodne dane. napustiti ili RTT preko odobrene kvote. Međutim, trebali ste dobiti 100% svoje naknade.

Savjetujemo vam da zatražite od svog poslodavca da reguliše plaćanje ovog stvarnog radnog vremena (i eventualno odsustvo ili RTT uz dopuštenu kvotu) objašnjavajući mu da je prema njemu postupano pogrešno prema šemi nezaposlenosti. delimično i pružanje dokaza.

Prijavite to interno ... ili direktno eksterno

Da li se oglušuje? Obratite se socijalnom i ekonomskom odboru (CSE) vaše kompanije ili predstavniku osoblja. Ako nema predstavnika osoblja, recite poslodavcu da ćete morati kontaktirati inspekciju rada ili Regionalnu direkciju za preduzeća, konkurenciju, potrošnju, rad i ...

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Osmislite svoju strategiju nabavke