Kreirajte ili redizajnirajte web stranice, dizajnirajte i izradite grafičke modele, pišite linije koda uz poštovanje web razvoja i prirodnog referenciranja... Misije programera web integratora su brojne. Vještine koje regruteri cijene i za koje je preporučljivo trenirati. Fokusirajte se na prednosti i specifičnosti obuke koju pruža ifocop. Postanite integrator programer uz ifocop © ThisisEngineering RAEng - Unsplash Snage obuke

Obuka za programere ifocop web integratora - RNCP nivo 5 sertifikat (Bac +2) priznat od strane države - nudi se na intenzivnoj osnovi (4 meseca kurseva, zatim 4 meseca stažiranja u kompaniji) i u programima rada i učenja (2 dana časova i 3 dana u kompaniji sedmično, godinu dana). Prije početka nastave učenicima su na raspolaganju različiti moduli (istorija kompjuterskog jezika, prezentacija HTML/CSS i JavaScripta, konfiguracija uređivača teksta itd.) koji im omogućavaju da što bolje razumiju svoj ulazak u obuku. „Ova obuka omogućava pristup progresivnom učenju vještina neophodnih za integraciju i razvoj zahvaljujući prilagođenoj pedagogiji, objašnjava Laurence Baratte, pomoćnik direktora ifocop Paris 11 centra.