Kako je Ornela, dinamična 33-godišnja majka koja živi u blizini Rungisa, uspjela preći sa statusa Tražitelja posla na HR asistenta u jednoj godini? Sve dok ste dobili diplomu na IFOCOP-u i upravljali svojim porodičnim životom, a da se niste doveli u finansijsku sramotu? Najlakši način je postaviti mu pitanje.

Ornela, godinu započinješ vrlo snažno, jer si u vrijeme ovog intervjua upravo dobila posao HR asistenta!

Zaista, i vrlo sam sretna (osmijeh). To samo pojačava moje uvjerenje da sam napravio pravi izbor pokrenuvši svoju profesionalnu prekvalifikaciju kroz obuku.

Pratili ste kurs obuke za HR asistenta na IFOCOP-u. Ali iz kojeg profesionalnog svemira dolazite? A koji je vaš početni put obuke?

U početku sam bila predodređena za turistički sektor. Nakon mog općeg BAC-a, preuzeo sam i BTS u turističkoj prodaji i proizvodnji, što nažalost nisam imao priliku da potvrdim, nakon promjene u ličnom životu koja me dovela do odlaska iz rodne Normandije u regiju Pariz. Prva hitnost bila je tada traženje posla