Francuske prekomorske teritorije danas se moraju suočiti s nekoliko izazova koji utiču na ekološke, ekonomske i socijalne aspekte.

Ovaj kurs pruža bolje razumijevanje ove potrebe za održivim razvojem u francuskim prekomorskim teritorijama, i ima za cilj da pokaže da su ljudi i akteri već uključeni u ova pitanja, na svim prekomorskim teritorijama.

Ovaj kurs se sastoji od 3 dijela:

Prvi dio vam objašnjava šta je 1 ciljeva održivog razvoja, univerzalnih, nedjeljivih, pravi kompas održivog razvoja na međunarodnom nivou.

Smanjenje ranjivosti na globalne promjene, borba protiv siromaštva i isključenosti, kontrola otpada i zagađenja, preuzimanje izazova neutralnosti ugljika: 2. dio predstavlja glavne izazove održivog razvoja i tranzicije koje treba prihvatiti za sve prekomorske teritorije.

Konačno, treći dio vam donosi svjedočanstva posvećenih ljudi i glumaca, partnerskih inicijativa razvijenih u tri okeana.