Profesionalni život čine preokreti, izbori i mogućnosti. Ali kada se dovede u pitanje značenje koje neko daje svom radu, prekvalifikacija tada može označiti početak obnove i profesionalnog i ličnog razvoja. Sve dok ga dobro pripremite.

Nakon nekoliko godina provedenih u istom sektoru, istoj kompaniji ili na istom položaju, može se osjetiti određena umornost. A kad značenje koje pridajemo svom profesionalnom životu više nije očito, ponekad se cijela ravnoteža uruši. Tada dolazi vrijeme za razmišljanje i želju za konverzijom. Ipak, to se daleko od toga da se smatra neuspjehom, ne smije shvatiti olako: da bi bila uspješna, profesionalna prekvalifikacija mora biti dobro pripremljena.

« Kada se ne osjećate dobro u svom poslu, velika je šansa da ćete tu nelagodu i ove brige donijeti kući “, dešifrira Elodie Chevallier, istraživač i nezavisni konsultant. Tada je potrebno postaviti prava pitanja. Da li je moja aktivnost u skladu sa mojim vrijednostima? Da li me okruženje u kojem radim stimuliše?

« Šta je potrebno

 

Nastavite čitati članak na originalnoj stranici →

READ  Uvod u kvantnu fiziku - 1. dio