Kolektivni ugovori: kako pribjeći dugoročnim djelomičnim aktivnostima (APLD)?

Djelomična dugoročna aktivnost (poznata kao APLD) koja se naziva i „smanjena aktivnost za kontinuirano zapošljavanje (ARME)“ je sistem koji sufinansiraju država i UNEDIC. Njegov poziv: omogućiti kompanijama koje se suočavaju sa trajnim smanjenjem aktivnosti da smanje radno vrijeme. Zauzvrat, kompanija mora preuzeti određene obaveze, posebno u smislu održavanja zaposlenosti.

Nisu potrebni nikakvi kriterijumi veličine ili sektora aktivnosti. Međutim, da bi uspostavio ovaj sistem, poslodavac se mora osloniti na osnivački, kompanijski ili grupni ugovor, ili, gdje je primjenjivo, na prošireni ugovor o podružnici. U potonjem slučaju, poslodavac sastavlja dokument u skladu sa odredbama granskog ugovora.

Poslodavac također mora dobiti potvrdu ili odobrenje od Uprave. U praksi, on prenosi kolektivni ugovor (ili jednostrani dokument) svom DIRECCTE-u.

DIRECCTE tada ima 15 dana (da potvrdi ugovor) ili 21 dan (da odobri dokument). Ako se njegov dosije prihvati, poslodavac može koristiti sistem na period od 6 mjeseci koji se može obnoviti, sa najviše 24 mjeseca, uzastopno ili ne, u periodu od 3 uzastopne godine.

U praksi…