Ovaj kurs, koji nudi HEC Paris, namijenjen je svim studentima koji se pitaju o pohađanju pripremnog kursa, bez obzira na disciplinu, a ne samo onima koji planiraju da se pripremaju za takmičarske ispite za poslovne škole.

Pripremna nastava, ovaj legendarni kurs čije ime naježi neke srednjoškolce...

Hiljade studenata se ipak bira svake godine, kako bi nastavili postdiplomske studije. U čemu se sastoji? Da li je to zaista rezervisano za elitu? Da li zaista morate biti genije da biste uspjeli u pripremama?

Nisam siguran… vjerujemo da je preparat dostupan svima; samo treba da budete radoznali i motivisani.

Ovi video snimci, namijenjeni srednjoškolcima i pripremnim studentima, demistifikuju pripremni razred, a napadaju i brojne predrasude o njemu. Mi ćemo vas pratiti tokom ovog istraživanja pripreme i podijeliti s vama naše nedavno iskustvo sa ovog kursa. Video zapisi će odgovoriti na vaša pitanja o svim aspektima pripreme, posebno zahvaljujući intervjuima i svjedočenjima polaznika priprema, bivših polaznika priprema, ali i stručnjaka.