Print friendly, PDF i e-pošta

Profesionalni troškovi 2021: poznavanje metode izračuna

Profesionalni troškovi su dodatni troškovi zaposlenika koji su povezani sa funkcijom i poslom.

Slobodni ste da odaberete kako ćete zaposlenima nadoknaditi njihove profesionalne troškove, uz poštovanje zakonskih i ugovornih obaveza.

Naknada za profesionalne troškove uglavnom se vrši:

ili nadoknadom stvarnih troškova. Na taj način zaposleniku se nadoknađuju svi nastali troškovi. Zatim mora dostaviti dokaz o svojim troškovima za ostvarivanje naknade; ili u obliku paušalnih naknada. Iznose određuje URSSAF. Okolnosti u osnovi nastalih troškova moraju biti opravdane. Na primjer, zaposlenik se ne može vratiti u svoje prebivalište zbog profesionalnog putovanja;
bilo direktnim plaćanjem iznosa troškova koje je imao zaposlenik, na primjer, davanjem zaposlenika kreditne kartice kompanije ili pružanjem vozila zaposleniku za putovanje. Profesionalni troškovi 2021: naknada u obliku paušalnih naknada

Naknada za profesionalne troškove u obliku fiksnih naknada odnosi se na troškove:

hrana; stanovanje; troškovi vezani za ...

READ  Google Ads: Pronalaženje pravih ključnih riječi