Do kraja ovog kursa moći ćete:

  • Programator Arduino mikrokontroler
  • Povezivanje Arduino sa analognim i digitalnim senzorima (dugme, svjetlo, šum, prisutnost, senzori pritiska, itd.)
  • upotreba softversku biblioteku (za kontrolu motora, rasvjetnih utičnica, zvuka, itd.)
  • Dekodiraj ključni koncepti izrade prototipa iz Fablabsa (učenje na primjeru, brza izrada prototipa, itd.)

Opis

Ovaj MOOC je drugi dio kursa Digitalna proizvodnja.

Zahvaljujući ovom MOOC-u, možete brzo programirati i izgraditi interaktivni objekat nakon što je stekao osnovna znanja iz elektronike i razvoja računara. Moći ćete programirati arduino, mali kompjuter koji se koristi u FabLabs-u da objekte učini inteligentnim.

Sarađivat ćete između učenika, razgovarati sa stručnjacima ovog MOOC-a i naučiti kako postati pravi “proizvođač"!