Ugovor o naukovanju: kršenje ugovora

Ugovor o naukovanju je ugovor o radu kojim se vi, kao poslodavac, obvezujete da naučniku pružite stručno osposobljavanje, koje se dijelom pruža u kompaniji, a dijelom u centru za obuku o naukovanju (CFA) ili odjeljenju za učenje.

Raskid ugovora o naukovanju tokom prvih 45 dana, uzastopni ili ne, praktične obuke u kompaniji koju je vodio šegrt, može slobodno intervenirati.

Nakon ovog perioda od prvih 45 dana, raskid ugovora može nastupiti samo pismenim sporazumom koji su potpisale obje strane (Zakon o radu, čl. L. 2-6222).

U nedostatku sporazuma, postupak otkaza može se pokrenuti:

u slučaju više sile; u slučaju ozbiljnog nedoličnog ponašanja od strane šegrta; u slučaju smrti majstora pripravništva poslodavca u okviru poslovanja jednog lica; ili zbog nesposobnosti šegrta da se bavi zanatom za koji se želio pripremiti.

Raskid ugovora o pripravništvu može nastupiti i na inicijativu pripravnika. To je ostavka. Prvo mora kontaktirati posrednika konzularne komore i poštovati otkazni rok.

Ugovor o naukovanju: raskid sporazumom strana

Ako ti…